Firma
Przedsiębiorstwo powstało 18 września 1990 roku w Łodzi
z przekształcenia ŁZRM-PL.

Przedmiotem działalności firmy jest:
  • produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
  • produkcja pojemników i zbiorników metalowych,
  • Produkcja wytwornic pary z wyjątkiem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą,
  • obróbka metali i nakładanie powłok na metale, obróbka mechaniczna elementów metalowych,
  • działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
  • badania i analizy techniczne,
  • wynajem nieruchomości na własny rachunek.